Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri

Gelişmiş BT Desteği Sunuyoruz!

Kurumsal BT envanterinin yönetilmesi giderek daha karmaşık hale geliyor. Dünyanın her yanındaki BT liderleri, uygulamaları ve verileri özel ve genel bulutlara taşımak için birbiriyle yarışıyor. Eski sistemlerin bu ortamlarla entegre edilmesi gecikmelere neden olabiliyor. Aynı zamanda bakım maliyetlerini düşürmeye yönelik talepler de devam ediyor.
Suntek Teknoloji Desteği Hizmetleri, kelimenin tam anlamıyla tüm satıcı firmalardan edinilen donanım ve yazılım ürünlerini entegre ederek ve bakımını gerçekleştirerek deneyimi basitleştiriyor. Bu da SUNTEK’in uçtan uca BT destek sistemi sayesinde, tüm BT ortamınızı en yüksek performansla çalışır durumda tutmak için düşük maliyetli, tek bir kaynağa sahip olacağınız anlamına geliyor. Sorunlar, arızaya dönüşmeden önce çözülüyor.

Verimlilik & Performans

Sürdürebilirlik

Kesintisiz Altyapı

7/24 İletişim & Destek

Gelecek Nesil BT Hizmet Yönetimi  on-premise, bulutta, veya  hybrid modeli ile seçim sizin ihtiyacınıza göre.

Maliyet ve verimlilik üstünlüğü sağlayan yeni nesil yönetim ve izleme araçları. Kuruluşunuzun öncelik verdiği hizmetleri optimize edin, süreçleri kolayca otomatikleştirin.

Sistemlerinizin taşıdığı ağır ve karmaşık uygulamalardan, her gün tekrarlanan rutin işlerinize kadar her adımda güçlü otomasyon altyapısı ile işinize odaklanın.

Uç nokta güvenliğinizi yönetin, ağların izlenmesini kolaylaştırın, güvenlik verilerini ve olayları  gerçek zamanlı  yönetin.

Çoklu Bulut BT Destek Yönetiminizi Basitleştirin!

Birden çok sayıda sağlayıcı genelindeki bulut tabanlı hizmetlerinizi yönetin. Çoklu bulut, basitçe bir kuruluşun BT destek hizmetlerini sağlamak için çok sayıda satıcı firmadan birden çok sayıda genel bulut kullanmakta olduğunu ifade eder. Bir başka deyişle, kuruluşların bir hibrit bulutu olmadan bir çoklu bulutu olabilir veya bir hibrit bulutun parçası olarak bir çoklu bulutu olabilir.
Çoklu bulut ortamları, veri merkezinde veya bulut üzerinde olmaları fark etmeksizin, performansı optimize etmek, maliyetleri kontrol altına almak ve karmaşık kurumsal uygulama ve ortam bileşimlerinin güvenliğini sağlamak, için yeni yönetim çözümleri gerektirir. Ancak bir bulut yolculuğuna başlamak ve çok sayıda sağlayıcı genelinde bulut tabanlı hizmetleri yönetmek, çok karmaşık bir görev gibi görünebilir. SUNTEK, çoklu bulut ortamınızı oluşturmanız, taşımanız ve yönetmeniz için benzersiz bir uzmanlık sunar.

Tüm Bulutlarda Tek Bir İşletim Modeli

Şirket içi altyapıyı ve operasyonları dilediğiniz genel buluta genişletin. Genel bulutlar, veri merkezleri ve uç ortamlarda tutarlı bir işletim modelinden ve aynı araç setinden yararlanarak kurumsal uygulamaları çalıştırın.

Tam Yığın Uygulama Modernleştirme

Yazılımları kullanıma daha hızlı sunun. Dilediğiniz bulutta modern uygulamalar oluşturup çalıştırın ve eksiksiz VMware Tanzu uygulama geliştirme ve dağıtma özellikleriyle Kubernetes işlemlerini basitleştirin.

Entegre İş Gücü Çözümleri

Günümüzün her yerden çalışabilen iş gücünün tüm ihtiyaçlarını karşılayın. Birleşik uç nokta yönetimi, masaüstü ve uygulama sanallaştırma, güvenli erişim hizmeti uç noktası ve uç nokta güvenliği hizmetlerini bir araya getirerek kurumsal uygulamalara her aygıttan güvenli ve sorunsuz şekilde erişilebilmesini sağlayın.

Tam Görünürlük Sağlayan Bağlantılı Güvenlik

Teknoloji yığınının tamamında yerleşik bir hizmet olarak güvenlik sağlayın. Kod aşamasından üretim aşamasına kadar uygulama yaşam döngüsünün tamamını güven altına alın ve sanallaştırılmış ortamlar ile özel ve çoklu bulut ortamlarında çalıştırılan iş yükleri için tutarlı ilkeler uygulanmasını otomatikleştirin.